Ercan C. TUNCER


ZİKZAK

‘’Halk sanatçıya ne kadar çok ilgi gösterirse sanata o kadar az ilgi duyar.’’ Oscar Wilde


Sanatçının icrası ekonomik koşullarla desteklendiğinden nihayetinde bir toplum işidir. Toplumun ilgisi ve desteği olmaksızın sanatın gelişmesi pek mümkün olmayabilir. Bu nedenle sanat ve sanatçıyla toplum arasında kurulmuş köprülerin her daim sağlamlaştırılması ve sürekli yeni köprüler inşa edilmesi yükümlülüğü çağdaş toplumları yönetenlerin başta gelen sorumluluklarındandır. Türkiye Cumhuriyeti, çoğunluğu çağdaş insanlardan oluşan halkın cumhuriyetidir.

Sanatçının, sanatından ziyade halk nezdinde tanınırlığından istifade ederek, iktidarın siyasetinin tutundurma çalışmalarında boy göstermesinin sanata ve sanatçıya destek olarak lanse edildiği dönemlerde kurulan dostluklar bugün o sanatçıların, meslektaşlarının düştüğü darboğazdan çıkmalarına destek olmak adına iktidara sesini rahatça duyurabilmesini sağlayamaz mı? İktidarla yakın ilişki kuran sanatçılar bugün meslektaşlarına destek olmak için girişimde bulunamaz mı?

‘’Öğrettiğini söyleyenlerin otoritesi öğrenmek isteyenlere çoğunlukla engel teşkil eder.’’ Marcus Tullius Cicero

Sanal öğretimin örgün öğretim gibi verimli olamayacağını veliden öğretmene ve yetkili kişi ve kurumlara kadar herkesin tecrübe ettiği düşüncesindeyim. Devletin örgün öğretimde özel okullarla arasında ekipman ve imkan farkını minimuma indirerek hatta ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması gerekmekte. Ancak pandemi döneminde sanal öğretim farkını velilerin ödemelerinden düşmeyen özel sektör devletten de kısa çalışma ödeneği almıştır. Tek sorun geciken tahsilatları ise velilerin zaten kendi işlerindeki tüm sorunu budur. Özel okulların pandemi döneminde veliler eliyle finansmanına karşı çıkmayan bakanlık bu sektöre aktardığı kısa çalışma ödeneğini devlet okullarına yatırım amacıyla yönlendirebilir miydi?

‘’En iyi devlet, bize kendimizi yönetmemizi öğretendir.’’ Goethe

Parlamenter Demokrasi, yürütmeyi yasamanın denetimine tabi tutar. Yani hükümet milletin denetimindedir. Devletin başı ve hükümetin başı ayrıdır. Bu sistem devletin tarafsızlığını sağlamaya yöneliktir. Çünkü hükümetler değişir, devlet bakidir. Devletin tebaasına yaklaşımı değişen hükümetlere göre şekillenmez. Önemlidir.