Prof. Dr. Hulusi Koçak


ÜRET ANADOLUM

ÜRET ANADOLUM


Sonu belli olmayan bir savaş ortamının tam göbeğindeyiz. Savaşta taraf olanlara da göbeğimizden bağlıyız. Tarımdan, enerjiden, turizmden yana… 

Tarım yanını düşünürsek ülkemiz için çok önemli. Dün kendi kendini besleyen ülkemiz bugün tahıldan yana Ukrayna ve Rusya’ya muhtaç. Yeni değil, Corona’dan, savaştan değil, 10 yıldır böyleyiz. Senede 10 milyon ton civarında buğday ithal ediyoruz, Bunun 5 milyonunu iç piyasa ihtiyacı için. Neden?

Geçimlik çiftçiliği bıraktırdılar. Tarlayı bekleyen, toprağı kucaklayan, ona sahip çıkan insanımız sahipsiz bırakıldı. Çiftçileri şehirlerin varoşlarına taşıdılar. Üreten neslimizi şehirde tüketen, yardım bekleyen durumuna düşürdüler. Köyler ıssızlaştırıldı, kentler geçim için çile çeken insanlarla dolduruldu. Çiftçiliği hayvancılıkla birlikte götüren nesli tükenme noktasına getirdiler. Sonuçta zengin, geniş topraklarda üretmeyen, üretemeyen bir ülke haline geldik. Üretmediğimiz milyonlarca ton buğday için, hayvan yemi için milyar dolarlar başka ülkelerin çiftçilerine aktarıldı.

Gelinen son noktada önümüzdeki günlere endişeyle bakıyoruz.

Ne yapılması gerekecek;

Eken, üreten insana hasat döneminden önce, bugünden, ithal edilen tahıl değeriyle alım garantisi verilmeli. Yabancı ülke çiftçisine verilen bedel kendi çiftçimize verilmeli.

Gübreyi, yakıtı çiftçinin dünkü hasat döneminde aldığı fiyata indirerek çiftçi sübvanse edilmeli.

Sulama, elektrik harcama giderleri asgariye indirilmeli.

Yatırımını sigortalaması için çiftçi teşvik edilmeli.

Çiftçiye “Üret çiftçim, üret Anadolu’m, üret Türkiye’m, arkandayım” denilmeli. Para nereden bulunacak denirse!..

Bazı holdinglerin milyarlarca vergi borçları silinmeyecek.

Yolcusuz havaalanlarına verilen hazine garantileri kesilecek.

Yolcu garantili, hazine garantili gereksiz otobanlardan (Niğde-Ankara oto yolunda olduğu gibi) vaz geçilecek.

Halka açık ihaleler yapılacak. Devlette tasarrufa önem verilecek.

İşte o zaman çitçiye verilecek para bulunur.

İşte o zaman ülkemiz insanı kendini güvenceye alır. Şehir varoşlarına sığınmış geçinemeyen insanlarımız toprağa döner, zengin toprakların zengin insanları olurlar. Durum bugünkü haliyle devam ederse çiftçi ekmeyecek. Önümüzdeki sezonda geçen yılın biçerdöver döküntüsü tohumla ”KENDİ GELENLE” mahsul kaldıracak!..

08.03.2022 Prof. Dr. Hulusi KOÇAK