Ercan C. TUNCER


TURİZMİN TARIM ETKİSİ

‘’Zarar verenler sayısızsa, koruyanların da sonsuz olması gerekir.’’ Marcus Tullius Cicero


Toplumsal sorumluluğun bireysel payını kişinin vicdanında önemsizleştiren bir büyük etken de toplum vicdanını yaralayan olaylarda payı olanların sayıca çokluğu olsa gerek. O yapıyor bu yapıyor şu yapıyor yani o vuruyor bu çalıyor şu çöküyor…

Ne yana dönseniz aynı. Sayıca çoklar. Bu yüzden yadırgamıyoruz. Her tarafımızdalar; kanıksamışız. Evinde karısına yalan söyleyen adam ya da kocasına yalan söyleyen kadın, halkına yalan söyleyen yöneticiyi yadırgamıyor. Çünkü evde huzursuzluk ya da gerginlik çıkmasın diye kendince legalize ettiği yalanı ya takipçisi olduğu siyasiden esirgemiyor ya da gördüğü haksızlıklara, suçluluk duygusuyla ‘Biz çok mu dürüstüz sanki. Olur, o kadar!’ diyerek sesini çıkarmıyor.

Toplumsal tercihin temelleri bireysel yaşantı ve davranış zemininde atılıyor. Örneğin kişi etrafına karşı ne kadar adilse tercih ettikleri de o kadar adil oluyor. Bu şekilde insanlar, oluşturduğu toplumun gücünü kullanarak kendi layığını belirliyor.
     
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri’ne göre, devletin kolluk kuvvetleri içerisinde suç sayılan haller arasında ‘’Gayri tabii mukarenette bulunma’’ tabiri var. Doğal olmayan yoldan cinsel davranışta bulunma anlamına geliyor ki eşcinsellik de buna dâhil ediliyor.
LGBTİ+ Onur Yürüyüşü söz konusu olduğunda, mesleğinin mensubu olmasına engel teşkil eden ve meslek mevzuatında suç sayılan bir duruma karşı kolluk kuvvetlerinden kişisel olarak olumlu yaklaşım beklemek bazıları için görev bilinci olarak düşünülebilirse de -orantısız güç kullanımını haklı çıkarmaktan imtina ederek- iyimser bir yaklaşım olarak da düşünülebilir. Bunun yerine, ülke yöneticilerinden, kendi kişisel görüşlerinden de bağımsız olmak kaydıyla, vatandaşlarının Anayasal ve ’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ndan kaynaklı hukuki haklarını güvence altına alma ısrarı göstermesini talep etmek daha mantıklı. Bu durumda kişisel görüşlere dayalı muamelenin yerini hukuki perspektife uygun davranış alacaktır. Hukuk, kolluk kuvvetlerine de görevlerini yerine getirirken maruz kalabileceği siyasi baskılara karşı bir kalkan görevi görmektedir.
      
Turizm hareketlendi. Tatil beldelerinde turizm sezonunda müstakil evler yabancılar için kısa vadeli kiralamalarda çok revaçta. Bu da beraberinde tarım arazilerinin turizm yatırımlarına dönüşmesi riskini beraberinde getiriyor. Tarımdan kazandığının kat be kat fazlasını sezonda turizmden kazanma ihtimali yüksek olan çiftçilerin, arazileri üzerine villa kondurma yoluna başvurmaları olası. Arazilerin aslına uygun değerlendirilmeleri için çiftçinin gelirlerinin tatminkâr olması gerekmekte.