Prof. Dr. Hulusi Koçak


Ne Kadar Değerimiz Kaldı?

Sağlığımız; İnsan olarak beden ve ruh sağlığı değerimizdir.


Ne Kadar Değerimiz Kaldı?

Toplumsal değerlerimiz vardır. Toplumsal değer denildiğinde aklımıza eşitlik, özgürlük, adalet, liyakat, nezaket, saygı, dürüstlük gibi evrensel değerler gelmelidir.* Bunlar demokratik ahlaki değerlerimizdir. Bu konudaki hassasiyetlerimiz ulusal kimliğimizi yansıtır. Bu değerler çerçevesinde toplumumuz kendini değerlendirir, diğer ülkelerce de ülkemiz kıyaslamaya tabi tutulur. 

Bu tarif içinde olmayan başka değerlerimiz de vardır. Örneğin; Paramız. Değer olarak Suriye para biriminin altında. 

Vatandaşlığımız; satılık vatandaşlık. Dün 1 Milyon dolarken bugün değer kaybetti, 250 000 dolar. Bu miktar para ile ülkemizi yabancılarla paylaşıyoruz. 

Eğitilmiş gençlerimiz; Onlara değer vermiyor, onlara liyakatle iş vermiyor, onları el kapılarına muhtaç ediyoruz. Önemli insan değerlerimizi kaybediyoruz. 

Sağlığımız; İnsan olarak beden ve ruh sağlığı değerimizdir. Sağlıkta lüks, yönetimi zor, çok büyük, ihtişamlı binalar yaparak iyi sağlık hizmeti verdiğimizi zannediyoruz. Sağlıkta sorunumuz sanki binalarmış gibi!... Yöneticilerimiz sağlık elemanlarını yeterli hale getirmeden ihtişamlı bina oluşturdular. Vatandaş şimdi özel hastanelerde!.. Sağlık hizmetimiz özel sağlık kurumlarına dağılmış durumda. Halk dişinden, tırnağından artırdıklarıyla, tamamlayıcı sigortalarla kendi sağlığı için anlamlı harcamalarda bulunuyor. Anayasanın gereğini yerine getirmeyen, sağlıklı toplum için şartları yerine getirmeyen sorumlular insanımızı önemsemiyor. İnsanımız müşteri, sağlık kurumları da kar peşinde koşan işletmeler!.. 

Devlette sağlık hizmetini yürütenlerin kendi vatandaşına verdiği değer? 

Kendi vatandaşının sağlığına verilen hizmetlerle değil, beslediğimiz, sağlığına, eğitimine katkıda bulunduğumuz Afganlı, Suriyeli sayısıyla öğünüyoruz. 

Üreten insanları, üreten kurumların devlet nazarında değeri? 

Türk tarımını bitirerek ülkemiz için en önemli stratejik değer kaybedildi. 

Toplumun inanç değerleri; din istismarıyla pek çok kutsal kavram yıpratıldı. 

Ülkenin adı gri listede olan devletler arasına sokuldu. 

Dün şerefsiz dedikleri ülkeye el avuç açan bir yönetim görüntüsü verildi. 

İlk paragraftaki toplumsal değerler tarif içeriğine tekrar bakarak her vatandaşın toplumsal ahlaki değerlerimizin ne durumda olduğu, geriye ne kadarının kaldığı hususunda düşünmesi, yıpratanlardan da demokratik yollardan hesap sorması gerekir.

Prof. Dr. Hulusi KOÇAK 

Aralık 2021