T.C. KANGAL (SULH HUKUK MAH.)

TAŞINMAZ SATIŞI (2013/1)

26.3.2015 13:08:27

T.C. KANGAL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
 TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ    : Sivas İli Kangal İlçesi Zafer Mh.Belde İçi Mevkii 184 Ada 5 Parsel Sayılı 436,76 m2 Yüzölçümlü Kerpiç Ev ve Arsa Vasfındaki Taşınmaz.Satışa  konu taşınmaz 184 Ada 5 nolu parsel üzerinde sadece zeminde evin ve ahırın bulunduğu görülmüştür.Satışa konu taşınmaz tek katlı yığma kerpiç evin alanı kadastro ölçümlerine göre 184,26 m2`dir.3 oda, 1 salon,1 mutfak,1 wc,1 lw,1 banyo,1 kiler,1 hol,1 antre,ahşap pencereli,ahşap kapılı,saç çatılı,ahşap döşemeli,soba ısıtmalı,güneş enerjili basit bir kerpiç yapıdır.Yaklaşık 75 yıllıktır.Satışa konu taşınmaz ahır ve samanlığın alanı kadastro ölçümlerine göre 102,19 m2 olup basit yapılı,ahşap kapılı,ahşap pencereli,saç çatılı,ahşap döşemeli olup basit yaplı bir kerpiç ahır ve samanlıktır.Yaklaşık 100 yıllıktır.
İmar Durumu    : Dosyadaki Kangal Belediye Başkanlığı`nın 10/03/2015 gün ve 297 sayılı yazısına göre satışa konu taşınmaz Kangal ilçesi imar plan sınırları içerisinde kalmakta olup,bitişik nizam 4(dört) kata müsadeli ticaret alanı olarak ayrılmış parselin yola terki vardır.
Kıymeti        : 29.640,59 TL
KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Yazılı Olduğu Gibidir.
1. Satış Günü    : 27/07/2015 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü    : 26/08/2015 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri    :KANGAL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI/KANGAL ADLİYESİ/KANGAL/SİVAS
        Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20`si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/03/2015
                                                         KG:07-B:07- (24)
Anahtar Kelimeler: T.C., KANGAL, (SULH, HUKUK, MAH.)
Kangallı Şairlerin Dilinden
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
5.2964
EURO
6.0072
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Savaş, hiledir, hileden ibarettir.

Hz. Muhammed
deneme deneme

deneme 4