Yapılandırma Fırsatını Kaçırma

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kadir Boztepe, yapılandırmaya yönelik bilgilendirmeler yaparak, vatandaşların bu fırsatı kaçırmamasını istedi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kadir Boztepe, yapılandırmaya yönelik bilgilendirmeler yaparak, vatandaşların bu fırsatı kaçırmamasını istedi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kadir Boztepe, yaptığı açıklamada, Pandemi döneminde 7256 sayılı kanunun borçlu olan İşverenler ve sigortalılar için bir fırsat olduğunu belirterek, bu fırsatı Sivaslıların iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

 Boztepe yaptığı yazılı açıklamada, “ 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamı; 2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin alacakları kapsamaktadır. Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamındaki alacaklar; Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, İdari para cezaları, İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde Doğacak Kurum  alacaklardır” dedi.
Boztepe; ayrıca  Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının borçlarını ödememeleri veya Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31.10.2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silme talebinde bulunabileceklerini, işveren ve sigortalılarımızın Pandemi nedeniyle ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayına ertelenen primler ise  yapılandırma kapsamında olmadığını ifade etti.

Yapılandırmada;
• Borç asıllarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

• Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncelleştirilecektir.

• Bu yapılandırmada en büyük avantajın  ise borcun peşin veya iki taksitte ödenmesinde olduğunu ifade eden İl Müdürü Boztepe;    Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE´nin %10´unun en son geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan kalan tutar (%90) silinecektir. Borçunu iki taksitte ödemeyi tercih edenlerin, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE´nin %50´sinin en son 30.04.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan kalan tutar (%50) silineceğini ifade ederek bir örnekle açıkladı.

Boztepe Yapılandırmanın  diğer getirilerinin ise şöyle açıkladı; “31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırma başvuru süresi sonu olan 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinecek, kalan yarısı gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılarak yapılandırılacaktır.

• Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilecektir.
• Asılları ödenmiş alacakların, fer´ilerinin %40´ının ödenmesi halinde kalan %60´ı silinecektir.
• 4/b sigortalıları ile ek-5 ve ek-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması koşuluyla sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

• Rücuen alacaklar kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilecektir.

•Yersiz ödenen aylık ve gelirler kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilecektir.

İl Müdürlüğümüzde 18.12.2020 tarihinde kadar yapılandırmaya 2212 İşveren 1970 sigortalının başvurduğunu ifade eden İl Müdürü Boztepe işverenlerin e-SGK, Sigortalıların ise e-Devlet üzerinden veya Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle Kamu kurumlarındaki mesai saatlerini 10.00-16.00 olarak belirlenmesine rağmen İşveren ve Sigortalılarımızın yapılandırma taleplerine daha rahat ve geniş sürede hizmet verebilmek için valilik makamının da onayı alınarak İl Müdürlüğümüze hafta içleri 09.00-17.00 saatleri arasında  başvuru yapabileceklerini, yapılandırmadan yararlanmak için en son  31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerekmekte olduğunu  ilk taksittin ise  01.03.2021´e kadar ödenmek üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenebileceklerdir, dedi.  Yapılandırmanın devamı için ise ilk iki taksitin ödenmesi zorunlu olduğu ifade eden Boztepe ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi zorunlu olduğu, Yapılandırmanın bozulması halinde ise borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir, diyerek daha önce tatbik edilen hacizler bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacağını ve  İşverenlerin talep etmesi halinde borcu yoktur yazısı alabilecekler.”

Bağ-Kur sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, durdurulmuş sürelere ait

prim tutarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halinin,  01.02.2021 tarihine kadar müracaat etmeleri  ve 01.03.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş süreleri ihya edilerek sigortalılık süresinden sayılacak, bu kapsamdakilerden ödeyecekleri Yİ-ÜFE´li tutarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

          Genel Sağlık Sigortalısı vatandaşların Gelir testine başvurmayanların 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS primleri gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihine göre güncelleştirilecektir. 2020/Ağustos ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler 30.04.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Ancak, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve yapılandırmaları devam eden alacaklar için, bu kanun hükümlerinden yararlanamayacağını, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaları bozma koşuluna girmemiş ve hala taksitlerini ödemekte olan işverenler talep etmeleri halinde yeni yapılandırmadan yararlanabileceklerini,  Kanundaki başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkisinde olduğunu ifade eden Boztepe vatandaşlardan son günü beklememelerini müracaatlarını  biran önce yapmalarını rica ediyorum” dedi.