PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, ülkemizde görülmeye başlanan Corona Virüs nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda Prim Ödeme Süresinin ertelendiğini söyledi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, ülkemizde görülmeye başlanan Corona Virüs nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda Prim Ödeme Süresinin ertelendiğini söyledi.

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle devletin bazı önlemler aldığını vurgulayan Sesob Başkanı Beşir Köksal, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26.3.2020 tarihli ve 2020/88 sayılı ara kararı çerçevesinde kurum başkanlığınca Prim ödeme sürelerinin ertelendiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01.4.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde ticari , zirai ve serbest meslek kazancı sebebiyle gerçek veya basit usülde gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, virüsten doğrudan etkilenen alışveriş merkezleri dahil, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik, metal çelik , madencilik, taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatları, otomotiv imalatı, parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama ve depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap , gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, ,

Tur operatörleri, seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokantalar, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve hazır giyim imalatı ve ticareti, , halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetlerinde faaliyette bulunan, ana faaliyet alanı itibariyle İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayıl Kanunun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi ya da gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı ve 5510 sayılı kanunun 4´üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bağkur sigortalısı olan esnaf ve sanatkarlarımızın 2020/Nisan ayına ait olan sigorta primlerinin ödeme süresi 30.11.2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait olan primlerin ödeme süresi de 31.12.2020 tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir talebe bağlı olmaksızın otomatik olarak ertelenmiştir? dedi.

Sesob Başkanı Köksal, 65 yaşını doldurmuş ve herhangi bir kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin ise başvurularının sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15´inci günün sonuna kadar ödenmesi halinde süresince ödendiğinin kabul edilmesinin kararlaştırıldığını dile getirdi.

Erteleme kapsamındaki işyeri listesinin http://uyg.sgk.gov.tr/İsverenSistemi üzerinden yayınlanacağını , esnafların bu listeden isimlerini kontrol edebileceğini hatırlatarak, işyeri tescil belgelerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını belirten işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvuruda bulunmalarını tavsiye etti.

Sesob Başkanı Köksal, İşveren ve sigortalılarca 5510 sayılı kanuna göre kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların ertelenip ertelenmeyeceği yetkisinin kurum başkanlığında olduğunu da sözlerine ekledi