Mera tespit ve tahsis çalışmalarında sona gelindi

Sivas Tarım ve Orman İl müdürlüğü, Sivas genelindeki meraların Tespit-Tahdit ve Tahsis çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamada çalışmaların % 95´inin tamamlandığı belirtildi.

4342 Sayılı Mera Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Meraların Tespit-Tahdit ve Tahsis çalışmaları % 95 oranında tamamlanarak 782.183,26 ha meranın kullanım hakkı çiftçilere verildi. Ancak düşük kalitedeki verimsiz, bitki örtüsü tahrip olan meraları eski durumlarına kavuşturabilmek, meralardan en yüksek verimi elde etmek ve elde edilen yemin kalitesini artırmak için meraların ıslah edilmeleri gerektiği de vurgulandı.

Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, ?´Yapılan ıslah çalışmalarında birinci amaç, çayır meralarda üretilen otun miktarını ve kalitesini artırmak, ikinci ise üretilen bu ottan hayvanların en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak için mera ıslah ve amenajman projeleri uygulanmaktadır; Mera Kanunu ile birlikte zayıf olan İlimiz meralarının ıslah edilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiş, bu kapsamda son 3 yılda  Merkez ve 10 ilçede 20 adet Mera Islah ve Amenajmanı Projesiyle 350.959 dekar mera alanında ıslah çalışması yapılmış, 2017-2018-2019 yıllarında İl Müdürlüğümüzce uygulanan 20 adet Mera Islah ve Amenajman Projesi ile çiftçilerimize 7.785 kg. Yonca, 37.000 kg. Yulaf, 41.900 kg. A.fiğ, 20.000 kg. Korunga tohumu, mera alanlarının gübrelenmesi için 161.500 kg. gübre, hayvanların içme suyu  ihtiyaçlarının karşılanması için 265 adet sıvat ve 2 projede suni mera tesisinde kullanılmak üzere 1200 kg. mera karışım tohumlarının dağıtımı gerçekleşmiştir.

Bu kapsamda İlimiz Merkez İlçe Beştepe Köyünde 150 dekar Mera Alanında Suni Mera Tesisi oluşturmak üzere Yonca, Korunga, Kılçıksız Brom ve Otlak Ayrığı tohumlarıyla hazırlanan mera karışımının İl Müdürü Seyit YILDIZ ve Beştepe Köyü çiftçilerinin katılımlarıyla 04.05.2019 tarihinde ekim işlemi gerçekleşmiştir. Suni Mera Tesisi ile köyde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmış olacaktır´´ denildi.