GELİR DÜŞTÜ BORÇ ARTTI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesi ve 1 Ocak 2020´ye kadar tanınan sürenin dolmasıyla ilçemizde bulunan termik santrali mühürlenmişt.

?NEDEN ŞİMDİYE KADAR YAPILMADI?
Konuyla ilgili girişimler devam ederken kamuoyunda ?Devletten bu yönde teşvik kredisi alındığı(!) halde neden 6-7 yıldır bu filtreler yapılmadı? şeklinde yapılan farklı yorumların önüne geçme adına firma tarafından süreçle ilgili gelişmelerin anlatıldığı bir bilgi notu paylaşıldı. Santral yönetimi tarafından gönderilen bilgi notunu kamuoyunu aydınlatma adına siz okuyucularımızla bir kez daha paylaşıyoruz.
KANGAL TERMİK SANTRALİ
FGD YAPIM SÜRECİ BİLGİ NOTU
Santralin toplam kurulu gücü 457MW tır . Santralin 150 MW gücündeki 1. Ünitesi 1989 , 150 MW gücündeki Ünitesi 1990 ve 157 mw gücündeki 3. Ünitesi 2000 yılında devreye alınmıştır.
EÜAŞ a ait olan Kangal Termik Santrali Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 985 milyon USD bedelle 14 Ağustos 2013 tarihinde santral devir alınmıştır. Kangal Termik Santralinin alımıyla elektrik üretiminde KONYA ŞEKERİN kurulu gücü 1.526.66 MW a ulaşmıştır.
Santralin konya şeker bünyesine katıldıktan sonra 5 yılın ortalama yıllık brüt üretimi devralmadan önceki 5 yıllık dönem ortalamasına göre % 53,04 ten fazla elektrik üretim artışı sağlamıştır.

GELİR %30 DÜŞERKEN BORÇ TAM ÜÇ KAT ARTTI
Santrali devraldığımız tarihte USD 1.93 tl/ USD iken bu gün 6 TL/USD seviyelerine gelmiş ve borcumuz yaklaşık 3 kat artmıştır. Yine devir aldığımız dönemde elektrik fiyatı 80 USD/mwh iken bugün edvlet desteği ile 55 USD/mwh civarındadır. Yani gelirlerimizde yaklaşık %30 oranında düşmüştür. Bu nedenle tüm enerji şirketleri gibi şirketimizde kredi ödemelerinde ciddi zorluklarla karşılaşmış ve ödeme zorluğuna düşmüştür.

?SANTRALİMİZİN 3.ÜNİTEDE BGA TESİSİ MEVCUT VE REHABİLİTE SONRASI DEVREYE ALINACAKTIR?
Buna rağmen santralin çevre kanunu gereği olan BGA tesisi yapımı işini kanuni süre olan 2019 yılının sonuna yetiştirmek için 2016 yılının Ocak ayında danışman firma ile sözleşme imzalayarak başlatmış ihale süreçlerini yürütmüş ve 2017 yılının sonuna doğru ihaleler sonuçlandırılma aşamasına gelinmiştir. Ancak yukarıda bahsettiğimiz finansal sıkıntılar nedeniyle kredi arayışı devam etmiş ve yeni sonuçlandırma aşamasına gelinmiştir. Halen santralimizin 3. Ünitesinde BGA tesisi mevcut olup rehabilitasyon çalışmalarından sonra çalışır hale gelecektir.

?YILLIK 346 MİLYON TL MAAŞ ÖDENMEKTEDİR?
Santral bünyesinde 486 kadrolu 154 taşeron olmak üzere 640 personel çalışmaktadır. Bu personele ayda yaklaşık 4.000.000 TL yılda 48.000.000 TL maaş ödenmektedir.
Kalbur çayırı, Etyemez sektörü ve Hamal sektörü olmak üzere iki adet maden sahasında linit çıkarılmakta olup yıllık yaklaşık 7.000.000 ton kömür kullanılmaktadır. Aylık yaklaşık 29.000.000 TL yıllık 346.000.000 TL ödenmektedir.

BU SAHALARDA TOPLAM 1226 PERSONEL İSTİHDAM EDİLİYOR
-DEMİREXPORT firması kalbur çayırı sektörü işletmekte olup toplam 400 personel çalıştırılmaktadır.
-KÖSEOĞLU firması hamal sektörünü işletmekte olup toplam 186 personel çalıştırmakla birlikte ilerleyen süreçte bu personel sayısının artırılacağı düşünülmektedir
-Maden sahalarımız ve kendi personelimiz toplam 1.226 personel istihdam edilmektedir.
-Devir sonrası 41.625.764 Ton yerli linyit kömürü tespit edilerek ekonomiye kazandırılmıştır
-17.591.945,22 MW elektrik enerjisi üreterek ekonomiye kazandırılmıştır.

ÇEVRE İZNİ KONULARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
KÜL DEPOLAMA SAHASI LİSANS KONUSU:
Halihazırda kangal termik santralinde oluşan kül kuru depolama tekniği ile depolanmaktadır. Mevcut sahanın hem kapatılması hemde bir süre daha kullanılabilmesi için Akademik Rapor ile desteklenerek iyileştirme ve kapatma planı hazırlatılmış oluphazırlanan plan çevre ve şehircilik bakanlığının 17.05.2019 tarihli yazısı ile onaylanmıştır

EMİSYON KONUSU
Desülfrizasyon ( kükürt giderimi) 1. Ve 2. Ünitelerde kükürt giderimi tesisi yoktur 3. Ünite için 2000 yılında yapılmış olan tesis rehabilitasyon ihtiyacı sebebiyle çalıştırılmaktadır . Baca gazı arıtma tesisi yatırımı ile ilgili olarak ticari teklifler toplamış olup teklifler değerlendirilmiştir. Yatırım ile ilgili sözleşme imzalanma aşamasına gelinmiştir.

Toz Giderimi : Her üç ünitede de ESP mevcut olup çalışmaktadır.
Denox ( azot oksit giderimi ) her üç ünitede de NOX emisyonları limitlerin altında oluşmaktadır DENOX YATIRIMINA İHTİYAÇ DUYULMAMAKTADIR.
Hava kalitesi ölçüm istasyonlarında bulunan cihazların rehabilitasyonu yapılmış olup ölçüm istasyonları faal şekilde çalışmaktadır.
ATIK SU KONUSU
SANTARALDE oluşan evsel atık sular 2000 yılında yapılmış olan paket artıma tesisinde arıtılmaktadır.
Santralin kullanılan soğutma sularının blöfleri tekrar değerlendirilerek kazan altı teknesinde cüruf soğutma işlemi için kullanılmaktadır . Yaptırılan analizlerde soğutma suyu blöfleri doğrudan alıcı ortama deşarj limitleri içerisinde kalmaktadır .
Kazan altı teknelerinde oluşan atık sular 2011 yılında yapımı tamamlanmış olan endüstriyel atık su arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Arıtma tesisi deşarj suyundan 15 günde bir akredite laboratuvar tarafından numune alınıp iç izleme analizleri yapılmaktadır. Endistüriyel atık su arıtma tesisine ilişkin proje onay yazısımevcuttur.

GÜRÜLTÜ KONUSU
SANTARALİMİZ gürültü konusunda n yakın yerleşim birimine 500 metre mesafden daha uzak olduğu için sivas çevre ve şehircilik il müdürlüğünün 10.09.2019 tarihli yazısı le muaf edilmiştir.
KANGAL termik santrali çevre açısından denetlenerek 2872 sayılı çevre kanunu ve yönetmeliklerine göre çevre mevzuatlarına aykırılık tespit edilmediği ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirerek çalıştığı 13.11.2019 tarihli birleşik denetim raporu ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir.