Demiryolu modernizasyonu tamamlanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin ilk, 1963 yılında başlatılan planlı dönem sürecinin ise 11.´si olan 2019 ? 2023 Kalkınma Planı açıklandı. Sivas; kalkınma planında ?Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas-Malatya-Gaziantep? güzergâhı bağlamında ele alındı. 209 s

 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin ilk Kalkınma Planı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı´na sunulduktan sonra, Temmuz ayında TBMM´de görüşülerek onaylanan ve 23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete´nin mükerrer sayısında yayımlanan 11. Kalkınma Planı, Türkiye´nin 81 ili hakkında çeşitli yatırım, faaliyet ve projeler öngörüyor.
    

Bu kapsamda, bazı illerin yanı sıra Sivas da, ?Rekabetçi Üretim ve Verimlilik? başlıklı 2. bölümün ?Lojistik ve Enerji Altyapısı? alt başlığı içinde değerlendirmeye tabi tutuldu.

LOJİSTİK SÜREÇLER GELİŞTİRİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´nin ilk kalkınma planında Sivas, demiryolu modernizasyonu, imalat sanayii ve lojistik süreçlerin geliştirilmesi ile anıldı.
    

11. Kalkınma Planı´nda, Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas-Malatya-Gaziantep güzergâhındaki demiryolu modernizasyon çalışmalarının tamamlanacağı ve koridordaki darboğazların giderileceği vurgulandı.
    

Adı geçen illerin yer aldığı bölgedeki imalat sanayi ve madencilik sektörlerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen 11. Kalkınma Planı´nda Sivas´ın da içinde yer aldığı bu illerin oluşturduğu güzergâh Orta Koridor olarak adlandırıldı ve bu koridordaki lojistik süreçlerin geliştirileceği kaydedildi.
    

11. Kalkınma Planı´nda imalat sanayiine ilişkin, ?İmalat sanayiinde rekabet gücünün ve verimliliğin geliştirilmesi suretiyle yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılması temel amaçtır?, madenciliğe ilişkin ise  ?Madencilik sektöründe hammadde arz güvenliğinin sağlanması, madenlerin yurt içinde işlenerek katma değerinin artırılması yoluyla ülke ekonomisine katkısının geliştirilmesi temel amaçtır? ifadelerine yer verdi.
Kangal Gündem