Çiftçi Desteklenmeli

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı.

  MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. 
      Milletvekili Özyürek konuşmasında ilimizin sorunlarına değindi. Özyürek, koronavirüs nedeniyle çiftçinin destek beklediğini belirterek, “Şehrimizde göçün önlenebilmesi ve tersine göçün sağlanabilmesi için tarıma önem vermeliyiz. Yem, gübre, mazot, tohum, ilaç gibi tarımsal girdilerin maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle işlenemeyen tarım alanlarının her geçen gün artma riskine karşı göçü önleyici özellikle çiftçiliği özendirici ve kırsalda istihdamı artırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir” dedi.
ÇİFTÇİYE ÇOBAN DESTEĞİ VERİLMELİ
Özyürek, “Şehrimizde hayvancılık ve arıcılıkta iş sorununun karşımıza çıktığını görmekteyiz. Çoban temininin göçmenler tarafından sağlanıyor olması sebebiyle çoban desteğinin verilmesi gerekmektedir. Tarımsal üretim ve hayvancılığın desteklenmesi -az önce bahsetmiş olduğumuz gibi- maliyetlerin düşürülmesiyle mümkündür. Böylece, atıl durumda bulunan hazine arazilerinin bir an önce tarımsal üretime kazandırılması, katma değer üreten çiftçilerimizin yarasına merhem olacak, üretimi teşvik ederek ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır.” diye konuştu.
ŞEKER PANCARI ÜRETİCİLERİ ZOR DURUMDA
İlimizdeki şeker pancarı üreticilerin sorunlarına da değinen Özyürek, “Şehrimizde şeker pancarı üretimi yapılmakla birlikte, ilçelerimize yayılmış durumda olan bazı sorunların iyileştirilmesini gerekli görmekteyiz. Akıncılar ilçemizde şeker pancarı alımında fire oranları yüksek iken Ulaş ilçemizde şeker pancarı kota sorunları yaşanmaktadır. Bir diğer taraftan, üreticilerin büyük bir kısmının ekim ayından itibaren hasat etmiş oldukları ürünlerin bir kısmını anlaşmış oldukları şeker firmalarına teslim edemediklerini biliyoruz. Bu durumda, merkez ilçemiz ile Kangal, Ulaş ve Divriği ilçelerimizde pancarlar beklemeye devam etmektedir. Kangal ilçemizde ise üretilen ürünlerde depolama sorunu yaşanmaktadır. Oysa bu sorun nakliye ve pazar sorunlarını da beraberinde getireceğinden problemin ana kaynağını tespit etmek ve çözüme ulaştırmak en doğrusu olacaktır. Kısa bir zamanda Gemerek ilçemizde çerezlik kabak ekiminin geçim kaynağı hâline gelmiş olması bizleri oldukça memnun etmiştir. Bu yüzden, ilçemize çerezlik kabak çekirdeği yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla prim desteği verilmesi yerinde olacaktır. Aynı şekilde, Koyulhisar ilçemizde seracılık üretiminin her geçen gün gelişerek devam etmesi için desteğe ihtiyaç vardır. Tarım alanı ve altında yer alan bölümler olmak üzere mesleki ve teknik eğitim alanlarını önemsiyor ve ilçelerimizde bu yönde uygulamalı meslek liselerini açarak öğrencilerimizin tercihen eğitim almasını ve sonrasında üretime destek olacak birer meslek sahibi olmalarını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.