KANGAL BELEDİYESİ ŞUBAT TOPLANTISINI YAPTI

Kangal Belediyesi 2020 yılı Şubat ayı meclis toplantısını 07 Şubat Cuma günü meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Kangal Belediyesi 2020 yılı Şubat ayı meclis toplantısını 07 Şubat Cuma günü meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi.
Ayrı bir meclis toplantı salonu olmadığı için belediye başkanlığı makam odasında başkan Kürşad Apaydın yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya meclis üyelerinin yanısıra toplantının sekreteryasını yürüten Ruşen Karakaya ve görüşülen gündem maddelerinin içeriğine göre ihtiyaç duyulan birim müdürleride hazır bulundu. Toplam altı maddeden oluşan şubat ayı gündem maddelerini okutan başkan Kürşad Apaydın, meclis üyelerinin görüşlerini sorduktan sonra ?kabul edenler/etmeyenler´ diyerek gündem meddelerini oylamaya sundu.

BELEDİYEYE YENİ ELEMAN
Gündemin 1. Maddesi olan Belediyede sözleşmeli İnşaat Teknikeri olarak çalışan Eyüp Melih YILDIRIM´ ın sözleşmesinin yenilenmediğinden dolayı Teknik personel yetersizliği nedeni ile ruhsat işleri, imar, yol, bordür, parke, kamulaştırma, muhasebe iş ve işlemleri sebebiyle aksamalar meydana gelmemesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak inşaat mühendisi ve bilgisayar mühendisi almak isteniyor.
Belediyede münhal bulunan 5 ve 8 dereceli mühendis kadrosuna 07.02.2020 -31.12.2020 tarihleri arasında çalıştırılmaları konusuna binaen ; 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden İnşaat Mühendisi Oğuzhan YOLCU ve Bilgisayar Mühendisi Oğuz FIRTINA´ nın 07.02.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında 2020 yılında memur maaşına yapılan zam oranlarına göre sözleşmeli olarak çalıştırılmaları konusu meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle 2020´de azda olsa gelen zam ile maaşlarının 4.004 tl olması bekleniyor.

?ONU NEDEN ÇIKARTTIK BUNU NİYE ALDIK?
Bu maddenin görüşülmesinde tek itiraz sesi Akparti listesinden meclis üyesi seçilen ergün Kılcı´dan geldi. Önceki meclis toplantısında ihtiyaç yok diyerek şehir planamacı kadrosunda çalışan Melih Yıldırım´ın çıkarıldığını ancak şimdi bakıyoruz onun yerine bir başkasını işe alıyoruz. İhtiyaç varsa o arkadaşın ne kusuru vardı da çıkarttık, o kadroya ihtiyaç yoksa neden bir başkasını alarak belediyeyi yüke sokuyoruz.? Şeklindeki itiraza Başkan Apaydın o kadroya ihtiyaç olmadığından değil belediye olarak ismi geçen arkadaşla çalışmak istemedikleri için işine son verdiklerini ifade etti.

KARTLI SU SAYACI GELİYOR
Gündemin 2. Maddesi olan ilçemizde bulunan konut işyerleri kamu kurum ve kuruluşların ön ödemeli su sayaçlarına geçilmesi düşünüldüğünden dolayı su sayacı alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş ?den 1.600.000.00 TL kredi kullanılması encümen üyeleri tarafından onaylandı . Bu konuyla ilgili olarak ise Başkan Kürşat APAYDIN, hane başı 400 tl gibi bir rakamın 4 taksit ile halkın aylık su faturasına yansıtılacağını ifade etti.

?BU YÜK VATANDAŞA FAZLA OLUR?
Yine bu maddeyede itiraz eden meclis üyelerinden Ergün Kılcı, bu uygulamanın yanlış olduğunu belirterek vatandaşın bir nevi belediyenin müştesisi olduğunu ve hiç olmazsa 200 TL sinin belediye tarafından karşılaması gerektiğini söyledi. Başkan Apaydın yeni su sayaçlarının bedelinin vatandaştan faturasına yansıtalacağını 4 değişde belki sekiz taksitle yansıtmanın mümkün olabileceğini ancak bu ücret konusunun şimdi değil tartışılmak üzere mart ayına ertelenmesini dile getirdi.

HURDALAR İHALE EDİLECEK
Gündemin 3. Maddesi olan Belediyemize ait olan muhtelif hurda malzeme satışının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Açık Arttırma usulü ile satışının yapılması encümen üyeleri tarafından kabul edildi. Burada ise meclis üyelerinden Yakup Durmaz, yasa gereği makina kimya ensitütüsüne verilmesi gerektiğini dile getirsede bu görüş diğer meclis üyeleri tarafından belediyenin kaynak kaybı olacağından hareketle kabul görmedi.
Gündemin 4. Maddesi olan 06.12.2019 tarihli ve 2019/39 sayılı Meclis kararı ile Sularbaşı mahallesinde aynı zamanda meclis üyesi Hacı Memmet Erdoğan´a ait 264 ada 3-4-19 nolu parseller için önceki toplantıda belediyenin anlaşmalı olduğu şehir planmacı şirketin elamanının meclisi bir nevi domine ederek mevcut imar hattının yeniden düzenlenmesini temin ettiği ve bu yaklaşıma belkide işten çıkartılma pahasına karşı çıkan belediyenin imar ve şehir planlama servisinde teknisyen olarak çalışan Melih Yıldırm´ın ?haksız rant oluşturulmuş olur ve belediye bunu izah edemez´ şeklindeki tüm uyarılarına rağmen iki-üç meclis üyesi dışındaki tüm meclis üyeleri tarafından onay verilen tadilat hakkında belediyeye yapılan itiraz dilekçeleri haklı görülerek hatadan dönüldü ve önceki kararın iptali için yapılan oylamada meclis üyeleri mağdur vatandaşların dilekçelerini haklı buldu ve böylelikle adrse teslim rantın önüne geçilmiş oldu.

BELEDİYE KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK!
Gündemin 5. maddesi olan Karşıyaka Mahallesi Nevruz tepe de yapılacak olan 358 ada 72 parsel üzerinde Belediye tarafından öz tüketim ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi enerjisini üreteceği Rüzgar Enerji Santrali alanı dahilinde tesisisin kurulması ve rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla alanın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı olarak planlanması yönünde kararların oluşturulması yapılacak araştırma ? analiz değerlendirme çalışmaları ışığında bölgede kurulacak tesisin sağlıklı ve planlı bir yapıda oluşmasına imkan sağlayacak gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildi.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 358 ada 72 parsel sayılı 38.533.18 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın Belediyeye tahsis edilmesi halinde rüzgar enerji santrali yapmak üzere tüm evrakları şayet tahsis işlemleri uygun bulunmaz ise yeni bir yer seçimi dahilinde yapılacak olan yeni yer seçimi ve diğer işlemlere yönelik işlerin yapılması için gerekli tüm yetkileri encümen üyesinden isteyen Başkan Kürşat APAYDIN, oy birliği ile yetkiyi aldı ve bu proje için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

?KARDEŞ BELEDİYE LÜLEBURGAZ?
Gündemin 6. maddesi olan belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek kültür ,sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler geliştirilmesi ve kamu duyarlılığının artırılması konularında belediyenin imkanları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi konusunda Kangal Belediyesi ile Kırklareli ili Lüleburgaz Belediye Başkanlığı arasında 5393 sayılı kanununun 18. Maddesi (p) bendinde yazılı hizmetler kapsamında işbirliği ve dayanışma amacıyla ?KARDEŞ BELEDİYE? çalışmaları encümen Üyeleri tarafından uygun görülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Apaydın, Lüleburgaz belediye başkan yardımcısı ile bir vesileyle tanıştıklarını ve Türkiye´nin borçsuz olduğu gibi kasasında da hatırı sayılır kaynağı bulunan ender belediyelerinden biri olan Lüleburgaz belediyesi ile kardeş belediye protokolü imzalamayı düşündüklerini söyledi.

Bu kapsamda kış btiminde Nisan- M ayıs gibi başkan ve yönetimini Kangal´da misafir edeceklerini ve uygun zamanda kendilerinin de meclis üyeleri ile birlikte Lüleburgaz´ı ziyaret edeceklerini ifade etti.