BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISINI YAPTI

Aralık ayı belediye meclis toplantısı geçen hafta Cuma günü (06.12.2019) belediye binasında gerçekleştirildi. Oldukca demokratik bir ortamda gerçekleşen toplantının ana konusunu imar değişikliğine yönelik talepler oluşturdu.

Başta imar değiiklikleri olmak üzere yoğun bir gündemle yapılan toplantıda ilginç diyaloglar yaşandı. Toplantının başında imar değişikliğine konu olan yer sahiplerinin salonda bulunup bulunamayacağı tartışma konusu oldu.
   

Meclis üyelerinin çoğu meclis iradesinin sağlıklı şekillenmesi adına yer sahiplerinin salonda bulunmamasını savunurken belediye başkanı Kürşad Apaydın ise bulunmalarında hiç bir mahsurun olmadığını belirterek meclis toplantısının halka açık olduğunu ve isteyen herkesin takip edebileceğini ifade etti.
     Daha sonra gündem maddelerini okuyan başkan Apaydın, herkesin fikrini açıkca ifade etmesini talep etti.
      1.MADDE : Karşıyaka mahallesinde bulunan Naim Karapıçak´ ait  353 ada 5 parsele ilişkin mevcut imar durumunun A-2 iken A-5 olması yönünde hazırlanan dosyanın evrak eksikliğinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.
     2.MADDE : Yeni Mahallede bulunan Hacı Mehmet Erdoğan´a ait 264 ada 3,4,19 parsellerine ilişkin imar hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin  hazırlanan dosya (KABUL EDİLDİ)

İMAR SERVİSİ İLE MECLİSİN FİKİRLERİ BİR TÜRLÜ UYUŞMADI
Bu madde görüşülmeden önce meclis üyelerinden H. Mehmet Erdoğan konunun tarafı olduğu dışarıya çıkartıldı.  Konu hakkında bilgisine başvurulan imar ve şehircilik müdürü Eyüp Melih Yıldırım, imar hattının değiştirlmesinin belli şartlarının olduğunu burada değişiklik gerektirecek bir durumun olmadığını  ve mevzubahis yere zaten iki dairelik bir binanın sığdığını dolayısıyla imar hattıyla oynamanın doğru olmayacağını söyledi. Meclis üyelerinden bazıları da imza sorumluluğu olan Yıldırım´ın görüşüne katıldığını beyan ederek haksız rant oluşturmama adına şahsa özel imar değişikliğinin doğru olmayacağını ifade etti. Ancak başkan Apaydın dahil bir çok meclis üyesi kabül yönünde oy vererek maddenin meclisten geçmesi sağlandı.

ŞEHİR PLANCISI ŞİRKETİN DEDİĞİ OLDU
Şimdiye kadar yapılan meclis toplantılarında teamüllerde olmamasına rağmen belediyenin anlaştığı şehir plancısı şirketin temsilcisinin de katılması ve özellikle 2 ve 3. madde de meclis üyelerinden ziyade sık sık söz alarak kabul edilmesi yönündeki cansiparane gayreti dikkat çekti.  
3. MADDE : Karşıyaka Mahallesinde Malatya yolu kenarında bulunan Atakan Hoşgiz´e ait 361 ada 7 parsel park alanı ve ticaret alanı olarak planlanmışken park alanının bir kısmı kaldırılıp ticaret alanı olarak kullanılmasına ilişkin düzenleme (KABUL EDİLDİ)
4. MADDE: ZAFER MAHALLESİ Çarşı merkezindeki Kemal Culha´nın yıkıp 5 kat çıkmayı planladığı 187 ada 6,7,8,10,11,12,13,14 nolu parsellerin imar durumu yol iken plan tadilat dosyası imar alanı içerisine alınarak alınan imar adası koşullarını alması yönünde hazırlanan dosya (KABUL EDİLMEDİ)

?EVET DERSEK NOLUYO HAYIR DERSEK NOLUYO??
Üzerinde en çok tartışılan konulardan birisi de gündemdeki 4. madde oldu. Konuya meclis üyeleride gereği kadar vakıf olmadıklarından olsa gerek masada en çok kurulan cümlelerden biri ?şimdi buna evet dersek  ne oluyor hayır dersek ne oluyor´ sorusu oldu...
      

Uzun süredir kamuoyunun da gündeminde olan çarşı merkezindeki dükkanların yıkılıp tadilatının yapılıp yapılamayacağı konusu oldu. Taraflardan Kemal Culha ve Ergün Yıldırım´ın da hazır bulunduğu toplantıda meclis üyeleri konuyu enine boyuna tartışmaya çalıştı.   Ergün Kılcı ve bir iki meclis üyesi ilçenin zaten gereğinden fazla göç verdiğini ve ilçeye bir şey yapılırken esnafın işini kolaylaştırıcı yaklaşım gösterilmesinin daha uygun olacağını söylerken Başkan Apaydın ve bir çok meclis üyesi şimdilik bu şekliyle kalması ve başka bölgelerle birlikte o bölgenin de revizyona tabi tuttuktan sonra kararın mahkeme tarafından verilmesinin daha uygun olacağı yönünde oldu.
Meclis toplantısında başkan Apaydın´ın demokratik tutumu takdir toplarken konuların enine boyuna tartışılmasına vesile olan kişinin Yakup Durmaz olduğu görüldü.   

Durmaz´ın imar değişikliği ile alakalı maddelerde konunun uzmanı konumunda olan belediyenin imar ve şehircilik servisinin görüşüne müracat eden ve ardından ?başkan bu konuda sen ne düşünüyorsun?´ diyerek olayın açıkca ortaya konulmasına önemli katkıları oldu. Durmaz´ın yanısıra Fehmi Akdeniz, Ergin Kılcı, Alpaslan Selvi ve Serkan Halver toplantıya katkı sağlayan meclis üyeleri oldu. Toplantıda hazır bulunan diğer meclis üyeleri ise konuşmaktan ziyade dinlemeyi tercih ettikleri görüldü.
   Bir başka önemli nokta ise belediye bünyesinde memur olmasına rağmen  başkan yada meclis üyeleri ne der diye bir kaygı taşımadan imar müdürü Melih Yıldırım´ın konu hakkındaki görüşlerini  dosdoğru ifade etmesi oldu. Bu durum orda bulunan hemen herkesin takdirini kazandı.
     5. MADDE: Hali hazırdaki Pazar yerinin Malatya caddesine taşınması (ONAYLANDI)
      Meclis üyelerinden bir kısmı mevcut yere bir sürü masraf yapıldığını ve yol üzerinde pazar kurulmasının uygun olmayacağını savunurken başkan Apaydın, pazarcılar arasında yapılan ankette 80 kişiden 62´sinin eski yerine yani Malatya caddesi üzerine taşınması  yönünde 18 kişinin ise şu anki yerinde devam edilmesi gerektiği yönünde oy kullandığını ifade etti.  Meclis üyelerinden bir kısmı neden anketin sadece pazarcılar rasında yapıldığını eleştirerek ilçe esnaflarınında dikkate alınması gerektiği ifade edildi.
    6. MADDE: Belediye basın ve yayım müdürlüğünün boş bulunması durumunun yönetmeliğe göre varolan kadronun kaldırılması talebi (ONAYLANDI)
      7. MADDE: 2020 bütçe kanuna göre zabıta ve itfaiye görevlilerinin yıllık mesai ücreti 2020 Ocak ayından Aralık ayına kadar geçerli olacak olan zabıta ve itfaiye görevlilerine 302 TL yıpranma payı  verilmesi teklifi. (ONAYLANDI)
     8.MADDE : 463 ADA 1 Nolu parselin (eski üniversitenin bulunduğu alan) belediye hizmet alanı durumundan lüx villlaların yapılacağı konut alanına çevrilmesi konusu (ONAYLANDI)
     9. MADDE: Evrak yetersizliği olduğu belirtilerek iptal edildi.